Over ons

Als VerzekeringsPlatformOverheden (VPO) zijn wij een landelijk overlegorgaan op het gebied van gemeentelijk & provinciaal waterschaps-risicobeheer en verzekeringsaangelegenheden. Op 15 oktober 2003 zijn wij op initiatief van een aantal gemeenten opgericht. In 2006 kregen wij als VPO een officiële status middels een inschrijving bij de Kamer van Koophandel en het deponeren van statuten en huishoudelijk reglement die tijdens de algemene ledenvergadering waren aangenomen.

Het VPO bestaat dankzij de samenwerking van lagere overheden. Doordat onze leden actief participeren en bereid zijn kennis en informatie met elkaar te delen, versterken we onze marktpositie. De verzekeringsbranche ziet ons dan ook als gedegen en gewaardeerde gesprekspartner.

Doelstelling
Onze vereniging heeft als doel onze leden te informeren over schade-en verzekeringsaangelegenheden en risicomanagement bij overheden én onderling kennis en ervaring op dit gebied uit te wisselen.

Inkoopvoordeel
Het VPO biedt tevens de mogelijkheid tot gezamenlijke inkoop van diensten en producten en samenwerking op het gebied van schade- en verzekeringsaangelegenheden.

Bestuur
Tessa schade - voorzitter (Gemeente Haarlem)
Wim Savenije - penningmeester (gemeente Almere)
Bertie Imminck - secretaris (Gemeente 's-Hertogenbosch)
Tineke Zwaan-Lam - lid (Gemeente Amersfoort/Leusden)
Henk Zwiers - lid (Gemeente Gouda)

Sluiten
Inloggen