Activiteiten

Kennisgroepen

Binnen het VPO wordt gebruik gemaakt van diverse werkgroepen om de diverse ontwikkelingen in het werkveld nader onder de...

Bekijken

Bijeenkomsten

Tijdens de halfjaarlijkse bijeenkomsten (voor- en najaar) gaan we in op de maatschappelijke veranderingen en marktontwik...

Bekijken

Opleiden

Een van de doelen van het VPO is kennisdeling. Hiertoe bieden wij een aantal Wft opleidingen aan en zijn enkele nog in o...

Bekijken