DSC_0442

Bijeenkomsten

Tijdens de halfjaarlijkse bijeenkomsten (voor- en najaar) gaan we in op de maatschappelijke veranderingen en marktontwikkelingen op verzekeringsgebied.

De plaats van de bijeenkomst is over het algemeen centraal gelegen en goed bereikbaar. VPO biedt deelnemers met een verre reisafstand de mogelijkheid voorafgaand aan de bijeenkomst op kosten van het VPO te overnachten. Zij moeten verder dan ca. 200 km of ± 2 uur reizen vanaf hun woonplaats. De overnachtingsbijdrage bedraagt max. € 150,00 per lid.

Aanmelden voor de ALV verloopt via het aanmeldingsformulier dat een aantal weken voor de bijeenkomst op onze website staat.

Onderwerpen die tijdens onze bijeenkomst aan de orde komen:

 • Marktontwikkelingen verzekeringen
 • Europees aanbesteden
 • Regres schade
 • Verhaalswet Ongevallen Ambtenaren
 • BTW-compensatiefonds
 • CRAS
 • Nadeelcompensatie
 • Raamcontracten
 • Beloningswijze makelaars
 • Risk management
 • Expertise- en taxatiebeleid

Tijdens de bijeenkomsten maken we regelmatig gebruik van gastsprekers. Ter behoud van hun integriteit is dit bij voorkeur een onafhankelijk persoon. Vertegenwoordigers van makelaars, verzekeraars, expertisebureaus of andere belanghebbenden behoren dan ook in principe niet tot de doelgroep van VPO. In een incidenteel geval wijken wij hiervan af, indien het een voor VPO-leden interessant onderwerp betreft.