Contact

VerzekeringsPlatform Overheden
Kvk: 24379561

e-mail: secretaris@vponederland.nl
website: www.vponederland.nl

Secretariaat:
P/a Gulden Huis 14
5346 SR Oss

Bestuur
Tessa Schade - Voorzitter (gemeente Haarlem)
Wim Savenije - penningmeester (Gemeente Almere)
Bertie Imminck - secretaris (Gemeente 's-Hertogenbosch)
Tineke Zwaan-Lam - lid (Gemeente Amersfoort/Leusden)
Henk Zwiers (Gemeente Gouda)
Michael Verhoeven (gemeente Rotterdam)

email: bestuur@vponederland.nl

Sluiten
Inloggen