Contact

VerzekeringsPlatform Overheden
Kvk: 24379561

e-mail: secretaris@vponederland.nl
website: www.vponederland.nl

Secretariaat:
P/a Gulden Huis 14
5346 SR Oss

Bestuur

Tessa Schade - Voorzitter (Gemeente Haarlem)
Bertie Imminck - Penningmeester (Gemeente 's-Hertogenbosch)
Henk Zwiers - iSecretaris (Gemeente Gouda)
Michael Verhoeven - lid (Gemeente Rotterdam)
Desiré Jetten - lid (Veiligheidsregio Limburg Noord)
Peter Schuchart - lid (Gemeente Den Haag)
Jurgita Siukstaite - lid (Gemeente Emmen)

email: bestuur@vponederland.nl

Sluiten
Inloggen