VPO-Haarlem-030
IMG_6125

Verzekeringsplatform Overheden (VPO)

Het VerzekeringsPlatformOverheden (VPO) is een landelijk overlegorgaan op het gebied van gemeentelijk, provinciaal en waterschapsrisicobeheer en verzekeringsaangelegenheden. Op initiatief van een aantal gemeenten is het VPO opgericht op 15 oktober 2003. De actieve participatie van de deelnemers en de bereidheid om kennis en informatie te delen maakt, dat de marktpositie van de lagere overheden wordt versterkt en dat lagere overheden een gedegen en gewaardeerde gesprekspartner worden in de verzekeringsbranche.

De vereniging heeft ten doel de leden te informeren over en het uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van schade-en verzekeringsaangelegenheden en risicomanagement bij overheden.

Meer over vpo Lid worden

Activiteiten

VPO Nederland biedt de volgende activiteiten.

Werkgroepen

Binnen het VPO wordt gebruik gemaakt van diverse werkgroepen om de diverse ontwikkelingen in het wer...

Bekijken

Bijeenkomsten

Twee maal per jaar vindt er ergens in Nederland een bijeenkomst plaats (voor- en najaar). Hier wordt...

Bekijken

Opleiden

VPO heeft mede ten doel om kennis te delen en cursussen hiervoor aan te bieden. Op dit moment zijn e...

Bekijken
Sluiten
Inloggen