VerzekeringsPlatform Overheden (VPO)

VPO is een overlegorgaan voor overheden op het gebied van risicomanagement, verhaal en verzekeren.

Waar staat VPO voor?

VPO is een overlegorgaan voor overheden op het gebied van risicomanagement, verhaal en verzekeren. Het doel is het delen van informatie en het onderling uitwisselen van kennis en ervaring. Er zijn ruim 175 leden: van gemeenten en provincies tot veiligheidsregio’s en waterschappen. Door het bundelen van de krachten versterken we onze positie.

VPO is een gewaardeerde gesprekspartner binnen de verzekeringsbranche en werkt onder meer samen met VNG Risicobeheer.

Agenda

Bekijk alle agendapunten
VPO is een gewaardeerde gesprekspartner binnen de verzekeringsbranche en werkt onder meer samen met VNG Risicobeheer.
VPO is een gewaardeerde gesprekspartner binnen de verzekeringsbranche en werkt onder meer samen met VNG Risicobeheer.

Activiteiten

Kennisgroepen

Binnen het VPO wordt gebruik gemaakt van diverse werkgroepen om de diverse ontwikkelingen in het werkveld nader onder de...

Bekijken

Bijeenkomsten

Tijdens de halfjaarlijkse bijeenkomsten (voor- en najaar) gaan we in op de maatschappelijke veranderingen en marktontwik...

Bekijken

Opleiden

Een van de doelen van het VPO is kennisdeling. Hiertoe bieden wij een aantal Wft opleidingen aan en zijn enkele nog in o...

Bekijken

Nieuws

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van risicomanagement, verhaal en verzekeren.

Risico Opleiding Overheden

De Risico Opleiding Overheden (ROO) is ontwikkeld door VNG Risicobeheer. In het werkveld van gemeentelijke verzekeringsambtenaren is er behoefte aan een bredere, risicoge...

Lees meer
Meer nieuws

Recente nieuwsbrieven