Over ons

Het VerzekeringsPlatformOverheden (VPO) is een landelijk overlegorgaan op het gebied van gemeentelijk, provinciaal en waterschapsrisicobeheer en verzekeringsaangelegenheden. Op initiatief van een aantal gemeenten is het VPO opgericht op 15 oktober 2003. In 2006 heeft het VPO een officiƫle status gekregen middels een inschrijving bij de Kamer van Koophandel en het deponeren van statuten en een huishoudelijk reglement die door de algemene ledenvergadering zijn aangenomen.

VPO bestaat dankzij de samenwerking van lagere overheden. De actieve participatie van de deelnemers en de bereidheid om kennis en informatie te delen maakt, dat de marktpositie van deze overheden wordt versterkt en dat lagere overheden een gedegen en gewaardeerde gesprekspartner worden in de verzekeringsbranche.

Doelstelling
De vereniging heeft ten doel de leden te informeren over en het uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van schade-en verzekeringsaangelegenheden en risicomanagement bij overheden. Ze biedt de mogelijkheid tot gezamenlijke inkoop van diensten en producten en er wordt samengewerkt op het gebied van schade- en verzekeringsaangelegenheden.

Bestuur
Hanna Tjerks - voorzitter (Gemeente Alkmaar)
Wim Savenije - penningmeester (gemeente Almere)
Bertie Imminck - secretaris (Gemeente Bernheze)
Tineke Zwaan-Lam - lid (Gemeente Amersfoort/Leusden)
Michel Los - Lid (Gemeente Utrecht)

Sluiten
Inloggen