Bijeenkomsten

Tijdens de halfjaarlijkse bijeenkomsten (voor- en najaar) wordt ingegaan op de maatschappelijke veranderingen en marktontwikkelingen op verzekeringsgebied.

De plaats van de bijeenkomst is over het algemeen goed bereikbaar. Deelnemers die verder dan ca. 200 km dan wel ± 2 uur moeten reizen vanaf hun woonplaats kunnen gebruik maken van de door VPO geboden mogelijkheid om de nacht voorafgaand aan de bijeenkomst op kosten (bijdrage max. € 125,00) van VPO te overnachten.

Aanmelden voor een ALV kan via het aanmeldingsformulier dat een aantal weken voor de bijeenkomst op de website staat. Aanmelden betekent dat verwacht wordt dat je ook komt. Wanneer je zonder afmelding toch verstek laat gaan dan zal een bedrag ad € 50,00 in rekening worden gebracht.

Onderwerpen die verder zoal aan de orde komen zijn:

 • Marktontwikkelingen m.b.t. diverse verzekeringen
 • Europees aanbesteden
 • Regresschaden
 • Verhaalswet Ongevallen Ambtenaren
 • BTW-compensatiefonds
 • CRAS
 • Nadeelcompensatie
 • Raamcontracten
 • Beloningswijze makelaars
 • Risk-management
 • Expertise- en taxatiebeleid

Er wordt tijdens bijeenkomsten regelmatig gebruik gemaakt van een gastspreker. Om de integriteit te behouden is deze gastspreker bij voorkeur een onafhankelijk persoon. Vertegenwoordigers van makelaars, verzekeraars, expertisebureaus of andere belanghebbenden behoren in principe niet tot de doelgroep van VPO, doch in een incidenteel geval kan hiervan worden afgeweken indien de gastspreker een voor VPO-leden interessant onderwerp behandelt.

Sluiten
Inloggen