bestuur ikoon website

Zeer dringende oproep

Eerder hebben wij een oproep gedaan voor uitbereiding van het bestuur met nieuwe bestuursleden voor een betere taakverdeling. Wij hebben eerder dit jaar Michael Verhoeven uit Rotterdam in het bestuur mogen verwelkomen. Maar wij zijn dringend op zoek naar nog meer nieuwe bestuursleden. De vorige oproepen hebben wij niet alleen gedaan om taken beter te verdelen. Een aantal bestuursleden zal ons namelijk op korte termijn verlaten.

Wim Savenije zal na de algemene ledenvergadering van 2022 afscheid van ons gaan nemen! Dit betekent dat de vacature van penningmeester vacant komt. Het bestuur heeft echter besloten om in het belang van een juiste en tijdige overdracht de functie over te dragen aan Bertie Imminck (huidige secretaris). Dit betekent dat de functie van secretaris nu open staat.

Wat wij van jou verwachten is dat je dat je samen met onze voorzitter de bestuursvergaderingen (ongeveer 4 x per jaar) voorbereid en plant, wijzigingen in het ledenbestand administreert, inschrijvingen bij KvK bijhoudt alsook eventuele wijzigingen in statuten of huishoudelijk regelement faciliteert, aanwezig bent bij ledenvergadering (1 x per jaar) en themadag (1 à 2 x per jaar), een onderdeel vormt van communicatie en het eerste aanspreekpunt bent voor vragen van derden of leden. Daarnaast maak je onderdeel uit van het dagelijks bestuur en neemt in die rol samen met de penningmeester en de voorzitter het voortouw in het uitdragen van de belangen van het VPO.

Dus beschrijven de termen: integer handelen, doelgericht aanpakken, verbindend, commitment, brede blik, stabiliteit, (juridische) kennis en communicatieve vaardigheden jou? En vind jij het een uitdaging om samen met ons de toekomst van VPO verder vorm te geven? Dan ben jij de geschikte kandidaat!

Maar naast een secretaris zijn wij natuurlijk ook nog op zoek naar algemene bestuursleden. Dus ook al zie je de rol van secretaris niet direct zitten, meldt je toch bij ons. Wij hebben jou nodig!

Meer weten? Of weet je iemand die geschikt zou zijn voor deze rol? Neem contact op met een van de bestuursleden (Tessa, Wim, Tineke, Henk, Michael of Bertie) of meld je via secretaris@vponederland.nl.

Sluiten
Inloggen