logo-VNG

WMO Regres Convenant - oproep

In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hebben gemeenten vanaf 2015 meer taken gekregen. Gemeenten hebben de zorg dat iedereen kan meedoen in de samenleving en dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. De wet regelt dat men hulp en ondersteuning krijgt die hij of zij daarbij nodig heeft.

Tegelijk met de introductie van deze wet per 1 januari 2015 is er ook een regresrecht geïntroduceerd. Het regresrecht stelt gemeenten in staat de kosten voor Wmo-voorzieningen te verhalen op een derde wettelijke aansprakelijke partij, in het geval van een ongeval dat tot de beperkingen heeft geleid. In veel gevallen is de veroorzaker hiervoor verzekerd en kunnen de kosten verhaald worden op diens aansprakelijkheidsverzekeraar.

De VNG en het Verbond van Verzekeraars hebben voor 2015, 2016 en 2017 een overeenkomst afgesloten waarbij zij het regresrecht hebben afgekocht. In dit convenant wordt uitgegaan van € 8 miljard aan Wmo uitkeringen en wordt iets meer dan € 10 miljoen verdeeld over de deelnemende gemeenten.

Om het afkoopbedrag – wellicht - te optimaliseren vraagt VNG ons het volgende:

“Is het mogelijk om regreszaken te filteren uit de Wmo-aanvragen? Zo ja, zou u de aantallen van de regreszaken en de hoogte van de (schade)bedragen willen mailen? Ook als zaken – nu nog – niet worden geregistreerd, is voor VNG zinvolle informatie.”

VNG Nederland heeft de werkgroep Verhaal verzocht deze informatie te verzamelen en gebundeld aan het VNG door te geven. Daarom het verzoek aan onze leden, wilt u deze informatie mailen aan wg-verhaal@vponederland.nl? Wij zullen zorgen dat de informatie op de juiste plek belandt.

Sluiten
Inloggen