brand ikoon website

Verbeterde samenwerking Stichting Salvage en gemeenten

Verbeterde samenwerking Stichting Salvage en gemeenten

Stichting Salvage en het Landelijk Overleg Coördinerend Gemeentesecretarissen hebben een vernieuwd Protocol van Afspraken ondertekend. Hierdoor is de goede samenwerking tussen Salvagecoördinatoren en medewerkers bevolkingszorg bij incidenten en grootschalige calamiteiten gewaarborgd en op bepaalde punten verder verbeterd.

Stichting Salvage is opgericht door Nederlandse brandverzekeraars. De stichting werkt met een landelijk netwerk van Salvagecoördinatoren. Zij worden op verzoek van de meldkamer van de brandweer ingeschakeld voor hulp aan gedupeerden, het beperken van schade en werkzaamheden namens de brandverzekeraars. Goede samenwerking met het team bevolkingszorg is daarbij van groot belang. Daarvoor is in 2012 het Protocol van Afspraken opgesteld.

Wijzigingen

Het protocol is vorig jaar geëvalueerd. Dat leverde enkele verbeterpunten op die nu zijn doorgevoerd. De wijzigingen gaan onder meer over het onderscheid tussen de opvang en het onderbrengen van gedupeerden, de opvang en het onderbrengen van verminderd zelfredzamen en de kosten daarvan, de inzet in een CoPI (Commando Plaats Incident) bij grootschalige rampen en crises van een Officier van Dienst Salvage, de inzet van Salvage bij andere incidenten dan branden of crises, preventieve evacuaties, de registratie van gedupeerden, de evaluatie van incidenten, het alarmeringsprotocol en het plaatsen van afscheidingen.

Meer duidelijkheid

Susan van Petten, coördinator bevolkingszorg van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en lid van het LOCB, geeft aan dat er nu meer duidelijkheid is over de taakverdeling. “De gemeente zorgt bijvoorbeeld voor de opvang in de eerste uren na een incident en Salvage brengt gedupeerden voor de nacht onder. In het verleden was daar wel eens onduidelijkheid over en moesten we op het moment zelf de discussie met elkaar aangaan wie wat zou doen.” Namens Stichting Salvage was Brenda Reinders betrokken. Zij benadrukt het belang van een goede verstandhouding en het elkaar kennen. “Goede afspraken maken de samenwerking op de plaats van het incident een stuk makkelijker”, zo zegt zij. “Beide partijen kunnen zich dan richten op dat waar het echt om gaat, namelijk hulp verlenen.”

https://www.verzekeraars.nl/actueel/nieuwsberichten/Paginas/Verbeterde-samenwerking-Stichting-Salvage-en-gemeenten-.aspx

Sluiten
Inloggen