bouw ikoon website

Publicatie van de werkgroep Bouw

Beste VPO’ers,

Van alle schadeverzekeringen is de CAR-verzekering waarschijnlijk het meest ingewikkelde product. Ga maar na; een bonte verzameling van verzekeringsvormen in een enkele polis gepropt die ook nog eens dekking biedt voor iedereen die aan een project meewerkt. Het begrip schade en de vele clausules leiden regelmatig tot verassende inzichten en uitkomsten in een schaderegeling. Zeker is wel dat all risks niet wil zeggen, alles is gedekt en wordt betaald.

Na de uitgave van het boek "Wie trekt de CAR" heeft de werkgroep Bouw het idee opgevat om aan de hand van voorbeelden uit de praktijk nog meer inzicht in de CAR-verzekering te geven. Het wordt geen juridisch stuk maar een gemakkelijk leesbare publicatie waarbij het streven is om tenminste 50 voorbeelden te behandelen. Dit kan de werkgroep natuurlijk onmogelijk alleen bolwerken en input van de leden is dus hard nodig.

De werkgroep Bouw roept iedereen dan ook op om voorbeelden in te sturen naar de voorzitter van de werkgroep Suzanne van Haaren: svanhaaren@vga.amsterdam.nl

Dit kan als zelf geschreven tekst maar ook bijvoorbeeld door ons expertise rapporten en dergelijke ter beschikking te stellen. De werkgroep zal bij de bewerking hiervan alles anonimiseren zodat niets naar wie dan ook valt terug te leiden is.

De werkgroep heeft zelf al zo’n 20 voorbeelden geselecteerd maar is blij met alles wat haar zal worden aangereikt.

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Bouw

Sluiten
Inloggen