Masterprogramma Risicomanagement (MSc)

MSC titel in deeltijd

Heeft u voldoende inzicht en overzicht in risico's in een innovatieve en dynamische omgeving? De parttime Master Risicomanagement (MRM) biedt u een complete, analytische en actuele benadering van risk management.
Risicomanagement is als vakgebied sterk in ontwikkeling. Voor professionals en managers is het essentieel om het brede domein van risicomanagement te kennen. Deze Risicomanagement opleiding stelt u in staat op strategisch niveau een succesvolle visie te ontwikkelen en te implementeren. Deze master biedt een actueel integraal inzicht hoe om te gaan met bedrijfsmatige en maatschappelijke risico’s.

Meerwaarde voor uw organisatie

U krijgt kennis op het gebied van risicoanalyse, innovatie, communicatie, finance, ict, organisatie, imago en ethiek. U kunt de opdrachten binnen uw praktijk uitvoeren, waardoor direct meerwaarde voor uw organisatie ontstaat. De opleiding is geaccrediteerd en leidt op naar de academische titel Master of Science (MSc).

Combineren met drukke baan

De master Risicomanagement is zo ingericht dat het goed te combineren is met uw drukke baan. De colleges vinden eens per maand plaats op twee aanééngesloten dagen veelal centraal in het land en op de campus van de universiteit in Enschede.

Meer weten?

Op dinsdag 6 juni a.s. van 15:30 uur tot 18:30 uur is er een informatiebijeenkomst gepland. Tijdens deze bijeenkomst wordt de Master risicomanagement besproken (zie ook agenda). Meer informatie over de Master Risicomanagement? Bekijk de onderstaande link.

Masterprogramma Risicomanagement (MSc)
Sluiten
Inloggen