logo ikoon website

Afkoop regresrecht

Afkoop regresrecht

Gemeenten mogen sinds kort een eigen bijdrage vragen voor een voorziening voor een regres-cliënt. Het regresrecht stelt gemeenten in staat de kosten voor Wmo-voorzieningen te verhalen op een derde bij wettelijke aansprakelijkheid bij een ongeval dat tot de beperkingen heeft geleid. Gemeenten komen daarbij meestal uit bij een aansprakelijkheidsverzekeraar. De VNG en het Verbond hadden voor 2015 en 2016 een overeenkomst waarmee de verzekeraars het regresrecht afkochten. Voor het jaar 2017 is een nieuwe overeenkomst afgesloten. Deelnemende gemeenten krijgen via de VNG een bedrag uitgekeerd waarmee zij de voorzieningen voor regres-cliënten kunnen betalen. De overeenkomst is op een belangrijk onderdeel gewijzigd: gemeenten mogen vanaf medio februari 2017 wel een eigen bijdrage vragen voor een voorziening voor een regres-cliënt. Het ministerie van VWS wees erop dat de bepaling waarin stond dat de eigen bijdragen voor regres-cliënten is afgekocht en de gemeente geen eigen bijdrage meer mag vragen, in strijd is met het Besluit maatschappelijke ondersteuning artikel 3.8 lid 2. Later dit jaar onderhandelen de VNG en het Verbond over de overeenkomst voor 2018 en daarna.

Sluiten
Inloggen