brand ikoon website

Aanbesteding brandverzekering - nieuwe aanbestedingswet

De brandverzekering wordt gesloten op de co-assurantiemarkt. Het komt in de praktijk voor dat gedurende de looptijd van het verzekeringscontract, een of meerdere verzekeraars op de polis zijn aandeel terugtrekt. Dit probleem wordt in de praktijk opgelost door een andere verzekeraar voor hetzelfde percentage de plaats van de uittredende verzekeraar in te laten nemen c.q.. de overige verzekeraars te verzoeken hun aandeel te verhogen. Dit betreft in feite een wijziging van de lopende opdracht.

In verband met de nieuwe Aanbestedingswet die m.i.v. 1 juli 2016 in werking treedt, is de vraag of bovenstaande praktijk rechtsgeldig c.q. rechtmatig is. De nieuwe wet kent n.l. een aantal bepalingen die op dit punt van belang zijn. Lees het hele stuk op de kennisbank onder de werkgroep Brand.

Indien er vragen of opmerkingen zijn over dit stuk, dan kun je contact opnemen met de wg Brand en Aanbesteden.

Aanbesteding brandverzekering - nieuwe aanbestedingswet
Sluiten
Inloggen